Zostałeś zwolniony bez powodu – co robić?

Zwolnienie bez uprzedzenia jest bardzo trudne dla każdego pracownika. Z dnia na dzień traci  źródło utrzymania i nie jest przygotowany na szukanie nowego zajęcia. Wydanie takiego wyroku przez pracodawcę jest możliwe w kilku przypadkach.

Zwolniony z dnia na dzień

Jeśli doszło w twoim życiu zawodowym do takiej sytuacji musisz wiedzieć, dlaczego i przede wszystkim znać swoje prawa. Przede wszystkim natychmiastowe wypowiedzenie stosunku o pracy ma miejsce na skutek nieodpowiedniego zachowania pracownika. Aby jednak do tego doszło, muszą być spełnione określone warunki, bez których szef nie ma mocy prawnej, aby cię zwolnić. Chodzi tu o naganne wykonywanie swoich zajęć w sposób umyślny i zawiniony. Musi to być takie naruszenie obowiązków pracowniczych, w których następstwie nie można zastosować łagodniejszej kary niż natychmiastowe wypowiedzenie. Jedynie w przypadku, kiedy przeważają interesy pracodawcy, może on wypowiedzieć stosunek o pracę z 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Pracodawca może też zastosować tzw. dyscyplinarkę wtedy, gdy pracownik stracisz uprawnienia do wykonywania pracy z własnej winy, bądź popełnisz jakiś przestępstwo, np. kradzież.

Gdzie szukać pomocy

Jeśli już dojdzie do zwolnienia, to zawsze możesz zwrócić się po pomoc do Sądu Pracy. Często takie zwolnienia są nieuzasadnione, dlatego warto udać się w odpowiednie miejsce, aby respektować swoje prawa. Przede wszystkim możesz ubiegać się o wypłatę odszkodowania za natychmiastowe zwolnienie z pracy, które nie miało mocnej prawnej podstawy. Możesz tez szukać pomocy prawnej. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę frazę: „adwokat prawo pracy Łódź”, aby pojawiło się kilka linków odsyłających do konkretnych kancelarii adwokackich. Dzięki takiej pomocy sprawa może mieć pozytywne dla ciebie rozstrzygniecie w Sądzie Pracy. Oczywiście zamiast wynagrodzenia możesz uzyskać prawa do powrotu na stanowisko pracy, jeśli Sąd uzna, że racja leży po twojej stronie. Pamiętaj, że pracodawca nie jest bezkarny. Jeśli to on naruszył rażąco przepisy i zwolnił cię bezprawnie, to może mu grozić odpowiedzialność wykroczeniowa za popełniony czyn względem ciebie.

Post Author: ds_admin