Zagraniczna praca i podatki

W obecnych czasach coraz więcej osób decyduje się w pewnym momencie na ucieczkę z kraju – choćby w poszukiwaniu pracy. Jak wiadomo, jest to zazwyczaj związane nie tylko ze zmianą otoczenia, ale przede wszystkim ze wzrostem zarobków. Mimo to nie wszyscy ludzie emigrujący za pracą podejmują decyzję o zamieszkaniu za granicą i pożegnaniu się z myślą o powrocie do domu.

Gdy tacy emigranci przebywają w Polsce co najmniej 183 dni każdego roku czy też posiadają ośrodek układów gospodarczych w swoim kraju, są i będą polskimi rezydentami podatkowymi oraz wciąż podlegają naszemu urzędowi skarbowemu. Oznacza do dokładnie tyle, że muszą w odpowiednim momencie dokonać rozliczenia z zagranicy wszystkich swoich przychodów.

Ustalone przez Dyrektora katowickiej Izby Skarbowej „centrum interesów osobistych” oznacza dokładnie tyle, co wszelkie połączenia familijne, czyli ognisko domowe, aktywność społeczną i polityczną, kulturalną czy obywatelską, a dodatkowo członkostwo w rozmaitych klubach. „Centrum interesów gospodarczych” to z kolei terytorium codziennej pracy. Wlicza się w to posiadane inwestycje, dowolny majątek oraz polisy ubezpieczeniowe, kredyty i konta w bankach.

Niektóre kraje mogą sporządzać tak zwaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską. To na jej mocy zarówno w Polsce, jak i w kraju obcym, od przychodów pobierany może być podatek. Tego typu umowa wykorzystuje jedną z 2 zasad:

• zasadę zwolnienia z progresją,
• zasadę proporcjonalnego odliczenia.

Ewentualnym ułatwieniem, o którym z pewnością warto pamiętać decydując się na pracę za granicą, jest opcja odjęcia tzw. trzydziestu procent diet zagranicznych za każdy dzień zamieszkiwania w stosunku pracy (kwota niepodlegająca opodatkowaniu). Wartość pełnej kwoty należy określić indywidualnie – może być ona różna w zależności od kraju.

By skutecznie uchronić się przed przykrymi niespodziankami po powrocie do Polski, do dwudziestego dnia miesiąca następującego po miesiącu powrotu polski rezydent podatkowy jest zobowiązany sam (bez deklaracji podatkowej) określić oraz wpłacić zaliczki na podatek od obcych przychodów. Natomiast, gdy jest to tylko możliwe warto się starać o odzyskiwanie podatku z zagranicy, czego życzymy:-)

Post Author: admin