Kto może zostać kierownikiem?

Ogromna odpowiedzialność za funkcjonowanie firmy ciąży na osobach zajmujących kierownicze stanowiska. Nie każdy kierownik jest urodzonym przywódcą, pewnych cech można się po prostu nauczyć. Pewność siebie, empatia oraz samodyscyplina to niektóre cechy dobrego kierownika.

Jakie cechy posiada kierownik?

Kierownik odpowiada za to, by jego zespół był zdyscyplinowany i samodzielny, a to oznacza, że on sam również powinien mieć te cechy. Osoba kierująca zespołem nie może wymagać od swoich pracowników dyscypliny, jeśli sam nie wypełnia swoich obowiązków, jak należy. Asertywność to kolejna cecha dobrego kierownika. Chodzi tu nie tylko o umiejętność mówienia „nie”, lecz o jasne określenie swojego zdania, mając na uwadze opinię pracowników. Aby zespół wykonywał swoje obowiązki z najlepszym efektem, trzeba go właściwie motywować, a to zadanie dla kierownika. Jeśli kierownik wykazuje się empatią w stosunku do swoich pracowników, tworzy to przyjazną atmosferę i zaufanie pomiędzy kierownikiem a pracownikiem. Osoba zarządzająca zespołem powinna przestrzegać etyki zawodowej oraz mieć zdolności do łagodzenia konfliktów. Poza tym liczy się pewność siebie, sumienność i pasja, z którą kierownik wykonuje swoją pracę. Bycie kierownikiem to duże wyzwanie, a pomóc w jego osiągnięciu mogą szkolenia z zarządzania zespołem.

Jak wychować sobie kierownika z prawdziwego zdarzenia?

Kierownik powinien mieć odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w kierowaniu zespołem. Zatem zatrudniając osobę na stanowisko kierownicze, trzeba wziąć pod uwagę jej dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz sprawdzić, jakie ma umiejętności z zakresu zarządzania zespołem. Aby wykształcić kierownika z prawdziwego zdarzenia najlepiej, by odbywał regularnie, co pewien czas szkolenia z zarządzania zespołem. Motywowanie pracowników, egzekwowanie zleconych zadań, rozliczanie i ocenianie pracowników to niektóre umiejętności, których można nauczyć się podczas szkoleń. Szkolenia z zarządzania zespołem przedstawiają praktyczne narzędzia, które kierownik może zastosować w swojej pracy.

Post Author: ds_admin