Jak odzyskać dług od kontrahenta?

Wydaje Ci się, że każda osoba, która coś od Ciebie kupuje czy korzysta z Twoich usług, zapłaci za to? Owszem powinna, ale nie zawsze to robi. Dzieje się tak z różnych przyczyn, nagle zabrakło jej pieniędzy, zapomniała uiścić płatności lub jest zwyczajnym oszustem. W każdej z tych sytuacji możemy pozostać bez zapłaty.

W transakcjach, gdzie płatność za usługę jest przesunięta w czasie w stosunku do wykonania usługi czy przekazania towaru tak jak to dzieje się przy wystawianiu faktur istnieje ryzyko, że nie dojdzie do zapłaty. Firmy, jak i prywatni klienci wystrzegają się jednak takiego postępowania, ponieważ będą „spaleni” w danej firmie, gdzie nie wywiązali się ze zobowiązań finansowych. Mimo to w wyjątkowych sytuacjach ociągają się z zapłatą. Jak w takiej sytuacji odzyskać należne pieniądze?

Najlepiej jest się dogadać

Osoba czy firma, która zwleka z zapłatą pieniędzy, nie musi mieć złych zamiarów. Czasem faktura może się zagubić, mogą przytrafić się opóźnienia w księgowości. Kiedy kontrahent spóźnia się z płatnością dzień lub dwa wystarczy się przypomnieć i jasno ustalić nowy termin zapłaty. Zwykle, aby nie stracić dobrego dostawcy czy wykonawcy dana firma wypłaci należności. Ważne jest, aby zapytać, jaki był powód opóźnienia zapłaty i kiedy kontrahent jest w stanie realnie naprawić swój błąd. Jeśli firma, która jest naszym dłużnikiem straciła ciągłość finansową, a dług jest duży i z pewnością przewyższa ich możliwości bez sensu przesuwać płatność o dzień czy dwa. Najlepiej rozłożyć całą kwotę na raty i trzymać się harmonogramu spłat. Jeżeli to nie pomoże, należy podjąć bardziej drastyczne kroki, gdzie warto poradzić się adwokata. Aby go znaleźć, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę np. adwokat łódź i umówić się na spotkanie.

Oddaj dług do komornika

Czasem prośby i groźby nie pomagają, a jedyną kolejną opcją jest oddanie długu do komornika. Przed oddaniem sprawy do sądu należy wysłać upomnienia do zapłaty, które będą niejako dowodem, że samodzielnie staraliśmy się odzyskać należność. Obowiązujące przepisy nie pozwalają komornikowi na rozpoczęcie ścigania długu na prośbę wierzyciela. Aby mógł to zrobić, wierzyciel musi najpierw zdobyć tytuł egzekucyjny, klauzulę wykonalności do tego dokumentu i dopiero z tym powinien zgłosić się do komornika. Wniosek o rozpoczęcie ściągania należności do sądu można złożyć, gdy wcześniej zastosowane środki przeciwko dłużnikowi (np. upomnienia) były nieskuteczne. Często tak się zdarza w przypadku alimentów, ale także między kontrahentami w różnych branżach. Koszty postępowania komorniczego ponosi osoba zadłużona. Nie jest to korzystna sytuacja dla naszego dłużnika, ponieważ jeśli nie znajdzie środków na spłatę należności, część lub całość jego majątku może zostać zajęta przez komornika, a nawet zlicytowana za kwoty znacznie niższe niż wartość rynkowa jego dóbr.

Firmy skupujące zadłużenie

W Polsce istnieją firmy, które skupują długi od wierzycieli. Odbywa się to tak, że przejmują zadłużenie na podstawie spisanej umowy od wierzyciela, oddają mu należne pieniądze, a same zajmują się odzyskaniem pieniędzy od dłużnika. Oczywiście nie robią tego za darmo, zaczynają naliczać odsetki od należności, wysyłają upomnienia. Dzięki sprzedaży długu pozbywamy się w szybkim czasie problemu i co najważniejsze odzyskujemy natychmiast zamrożone środki w fakturach, których termin płatności już dawno minął. Zanim jednak spiszemy taką umowę, dokładnie sprawdźmy daną firmę windykacyjną i poradźmy się prawnika, czy jest to najlepsza opcja dla nas.

Post Author: ds_admin