adwokat rozwód łódź

Ile może trwać sprawa rozwodowa?

W ubiegłym roku zanotowano zdecydowany przyrost rozwodów, to efekt trwającej pandemii oraz niestabilnej sytuacji życiowej wielu osób. Trudno jest jednoznacznie określić, ile będzie trwać sprawa rozwodowa, gdyż jest to uzależnione od postawy małżonków, przeprowadzonych dowodów oraz żądań obu stron.

Rozwód bez orzekania o winie

Jeśli małżeństwo zdecyduje się na rozwód bez orzekania o winie, sprawa może zakończyć się już w trakcie pierwszej rozprawy. Aby dobrze się do tego przygotować, warto skorzystać ze wsparcia, jakie oferuje adwokat rozwód Łódź to miasto, w którym usługi świadczą najlepsi specjaliści, którzy dogłębnie zapoznają się z wszystkimi okolicznościami w sprawie, pomagają wytypować świadków oraz przygotować pozwy i wnioski do sądu.

Rozwód bez orzekania o winie odbywa się w sytuacji, kiedy małżonkowie są zgodni, że nie chcą być ze sobą i dogadali się we wszystkich sprawach związanych z zakończeniem związku (mowa przede wszystkim o podziale majątku oraz sprawowaniu opieki nad dziećmi). Sprawa powinna zostać zamknięta już w trakcie pierwszej rozprawy, co zaoszczędzi nerwów, czasu oraz oczywiście pieniędzy. W trakcie rozprawy nie dochodzi do ustalenia, kto przyczynił się do zakończenia pożycia małżeńskiego, małżonkowie wspólnie decydują o kwocie alimentów uiszczanych na dzieci oraz częstotliwości kontaktów z rodzicem, który nie będzie mieszkał z małoletnimi. Rozprawa przeciąga się w przypadku, kiedy pozew albo odpowiedź nie zostały właściwie przygotowany (błędy formalne i niejasności wpływają na wydłużenie czasu postępowania).

Rozwód z orzekaniem o winie – ile trwa rozprawa?

Niestety, większość małżeństw nie jest w stanie porozumieć się i dąży do udowodnienia winy drugiej ze stron. Takie postępowanie sprawia, że sprawa rozwodowa nigdy nie kończy się na pierwszej rozprawie i może ciągnąć się rok albo nawet jeszcze dłużej. Przed sądem należy przedstawić jawne dowody potwierdzające winę współmałżonka, odbywa się również przesłuchiwanie świadków (wraz z wyznaczeniem dodatkowych osób, wydłuża się także czas postępowania). Przesłuchanie niektórych świadków kończy się na 20 minutach, ale inni zeznają nawet godzinę, co sprawia, że całe postępowanie ulega wydłużeniu o kolejne kilka miesięcy. Warto zaznaczyć, że od 2019 roku Sędzia ma możliwość przesłuchania świadków w formie pisemnej, czyli wybrane osoby otrzymują listę pytań, na które muszą odpowiedzieć i dostarczyć je z powrotem do sądu.

Sprawa zakończy się szybciej, kiedy w trakcie rozprawy współmałżonkowie przedstawią niezbite dowody z dokumentów (sąd może również zgłosić się po nie, co wpływa na wydłużenie czasu rozprawy). Warto mieć przy sobie akta pozostałych spaw sądowych, bilans rozmów telefonicznych czy wyciągów bankowych.

Rozwód z orzekaniem o winie trwa zdecydowanie dłużej, ale wynik postępowanie wpływa na dalsze życie współmałżonków oraz ich funkcjonowanie w społeczeństwie i rodzinie.

Post Author: admin