Czym są koncentratory tlenu?

Koncentratory tlenu to niezaprzeczalny przykład postępu współczesnej medycyny, możemy na bieżąco śledzić. Pamiętacie potężne butle z tlenem, jakie stały przy łóżkach pacjentów w szpitalach? W dzisiejszych czasach raczej ich nie zobaczymy, ponieważ zostały zastąpione przez nowoczesne koncentratory tlenu, czyli samodzielne wytwórnie powietrza.

Istotą tego urządzenia jest wytworzenie potrzebującemu pacjentowi powietrza z wysoką zawartością tlenu. Jest to realne dzięki oczyszczeniu powietrza z nadmiernej zawartości azotu, a w efekcie możemy uzyskać powietrze z zawartością tlenu o wartości nawet 90%. Co wraz z wysoką produktywnością koncentratorów daje możliwość zapewnienia osobie, która ma trudności z oddychaniem określonej i bezpiecznej zawartości powietrza z dużą ilością tlenu.

Kolejną istotną korzyścią koncentratorów tlenu jest ich bezpieczeństwo. Przestarzałe duże butle w wyniku rozszczelnienia mogły doprowadzić do pożaru. U specjalistycznych koncentratorów takie ryzyko nie zaistnieje. W przypadku poważniejszej awarii dezaktywują się, czyli stężenie tlenu nie zwyżkuje. Musimy powiedzieć jeszcze o prostej obsłudze, którą wyróżniają się nowoczesne koncentrator tlenu. Jest to relewantny atrybut, który ma duże znaczenie dla osób korzystających z koncentratorów, głównie osób starszych.

Nie mamy możliwość nie wtrącić o skazach nowoczesnych sprzętów, którymi są naturalnie koncentratory tlenu. Kwota, jaką musimy na ni przeznaczyć to podstawowy minus, gdyż nie wszystkich stać na takowy sprzęt, choć ogólnie należałoby zaakcentować, że w niektórych przypadkach bywa to inwestycja na lata. Inny problem to uzależnienie działania od elektryczności. Jedynie najdroższe modele mają niezależne zasilanie. W modelach standardowych konieczny jest stały dostęp do prądu.

Post Author: ds_admin