Alimenty na rodzica – jak to działa?

Obowiązek alimentacyjny przeważnie jest utożsamiany z obowiązkiem utrzymywania przez rodziców ich potomków. W prawie jednak występują także regulacje o przeciwnym kierunku, które pozwalają rodzicom wystąpić o alimenty od ich dzieci. Warto zauważyć, iż obowiązek alimentacyjny może pojawić się w różnych konfiguracjach między rodzeństwem, czy też krewnymi w linii prostej. Na jakiej zasadzie działają alimenty na rodzica?

Jakie są podstawy alimentów dla rodzica?

Wiele osób zastanawia się, na jakiej zasadzie przydzielane są alimenty dla rodzica. Wagę tego problemu można zauważyć w Google, a dokładnie spoglądając na częstotliwość wyszukiwań takich fraz, jak choćby „alimenty Kraków”.

Przesłanką dochodzenia świadczeń alimentacyjnych przez rodziców od ich dzieci jest ich niedostatek, pojmowany, jako niemożliwość zaspokojenia ich usprawiedliwionych potrzeb własnymi możliwościami finansowo-majątkowymi. Zazwyczaj taka sytuacja występuje w przypadku poważnych chorób rodziców, które uniemożliwiają  im podjęcie pracy lub też z racji ich podeszłego wieku. Na osobie, która stara się uzyskać alimenty od dzieci ciąży obowiązek uzasadnienia swojej trudnej sytuacji życiowej.

Jaka jest wysokość alimentów, jakie dzieci mogą płacić rodzicom

Wysokość alimentów jest określana na zasadach ogólnych, tzn. określają ją przede wszystkim miesięczne usprawiedliwione potrzeby rodzica. Z drugiej strony może być ona zwiększona lub ograniczona z uwagi na możliwości majątkowe i finansowe osoby zobowiązanej do alimentów. Z tego powodu, gdy dzieciom się powodzi oraz żyją na wysokim poziomie, to uzasadnia to ich wyższy udział w kosztach utrzymania rodzica.

W jaki sposób uniknąć płacenia alimentów?

 

Dzieci, które bronią się od nałożenia na nich obowiązku alimentacyjnego względem rodziców, powinny wskazywać, że rodzice mają stosowny majątek do własnego utrzymania się (np. są właścicielami dużego mieszkania, które można zamienić na mniejsze lub też mogą podjąć zatrudnienie – choćby wykonując dorywcze prace).

Istotną okolicznością jest również fakt, w jaki sposób rodzic znalazł się w niedostatku. W przypadku gdy nastąpiło to z jego winy np. nadużywanie alkoholu lub innych używek bądź zaciąganie nadmiernych zobowiązań kredytowych, których nie jest w stanie spłacić – może to być uznane za podstawę do oddalenia powództwa o alimenty.

Wielokrotnie do spraw o żądanie zasądzenia alimentów od potomków dochodzi w rodzinach, w których pojawiają się silne konflikty między jej członkami, czy też w ogóle kontakt między jej członkami został zerwany wiele lat wcześniej.

Post Author: ds_admin