Niepozorny ratownik. Detektor CO2 to nasz sprzymierzeniec w walce o bezpieczeństwo

To niepozorne urządzenie może uratować życie. Jest tak samo ważne w szczególnie niebezpiecznych miejscach, jak na przykład na przodku kopalni, jak i w pomieszczeniu, które na pierwszy rzut oka nie kojarzy się nam ze szczególnym zagrożeniem, dajmy na to w szklarni.

Nie ma bardziej lub mniej niebezpiecznego dwutlenku węgla. Potrafi zabić tak samo w kopalni i w szklarni

Detektor CO2 to prosty sposób no bezpieczeństwo i unikanie poważnych zagrożeń w wielu miejscach. Przetwórnie owoców i warzyw, browary, gorzelnie, kiszarnie, oczyszczalnie ścieków, instalacje do przerobu biomasy, kompostownie czy wreszcie szklarnie –  każde z tych miejsc wymaga stałej kontroli poziomu dwutlenku węgla. Ten gaz, jeśli tylko jego stężenie przekracza dopuszczalne normy, jest śmiertelnie niebezpieczne dla człowieka. Oczywiście inaczej traktuje się miejsca, w których stężenie to może zmienić się w ciągu pół minuty, wypierając w zastraszającym tempie tlen, inaczej te, w których zmienia się bardzo powoli na skutek niesprawnej wentylacji lub zbyt szczelnej konstrukcji. Zagrażająca zdrowiu i życiu człowieka ilość może pojawić się i w jednym, i w drugim miejscu, prowadząc to tego samego skutku – śmierci.

Jak działa detektor CO2? Raz uruchomiony, stale przesyła dane do centrali

Dlatego nie ma miejsc, w których mniej lub bardziej należy zadbać o wykrywanie, pomiar i kontrolę nad dwutlenkiem węgla. Uniwersalne urządzenia, niemal samoobsługowe, bez konieczności częstego ładowania, pozostawione w szczególnie newralgicznych miejscach w zakładzie pracy, składają się na system monitorowania zagrożeń w każdym potencjalnie niebezpiecznym miejscu. Detektor CO2 wykryje obecność gazu, określ jego stężenie i prześle wiarygodny komunikat do centrum monitoringu. Alarm zostanie ogłoszony automatycznie bądź osoba wykonująca pomiar będzie mogła przedsięwziąć odpowiednie kroki. Jak zwykle, wszystko zależy tutaj od człowieka: zarówno decyzja o inwestycji w bezpieczeństwo, jak i umiejętne interpretowanie oraz wdrażanie działań po odczycie danych, których dostarczy detektor CO2.

Post Author: